تائید کردن استفاده اطلاعات نماینده مجلس

تائید کردن: استفاده اطلاعات نماینده مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مهدی هاشمی طبق مقررات زندان به مرخصی می‌آید ، وقت پیگیری پرونده دکل‌های نفتی هنوز تعیین نشده است

یک وکیل دادگستری گفت: سه‌شنبه بیست‌ونهم خردادماه به دادگاه مراجعه کردم ولی همچنان وقت پیگیری پرونده دکل‌های نفتی را تعیین نکرده‌اند. احتمالا در تیرماه وقت پیگیر

مهدی هاشمی طبق مقررات زندان به مرخصی می‌آید ، وقت پیگیری پرونده دکل‌های نفتی هنوز تعیین نشده است

وقت پیگیری پرونده دکل های نفتی هنوز تعیین نشده است/ مهدی هاشمی طبق مقررات زندان به مرخصی می آید

عبارات مهم : زندان

یک وکیل دادگستری گفت: سه شنبه بیست ونهم خردادماه به دادگاه مراجعه کردم ولی همچنان وقت پیگیری پرونده دکل های نفتی را تعیین نکرده اند. احتمالا در تیرماه وقت پیگیری مشخص شود.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایلنا، راجع به اوضاع فعلی پرونده دکل های نفتی گفت: سه شنبه بیست ونهم خردادماه به دادگاه مراجعه کردم ولی همچنان وقت پیگیری را تعیین نکرده اند. احتمالا در تیرماه وقت پیگیری مشخص شود.

وی راجع به پرونده مهدی هاشمی گفت: اتفاق خاصی در پرونده وی نیافتاده و بیش از سه سال است که در زندان به سر می برد و دوران حبس را تحمل می کند. آقای هاشمی طبق مقررات زندان به مرخصی می آید.

مهدی هاشمی طبق مقررات زندان به مرخصی می‌آید ، وقت پیگیری پرونده دکل‌های نفتی هنوز تعیین نشده است

طباطبایی راجع به پرونده محمدعلی طاهری هم گفت: پرونده طاهری به شعبه تجدید نظر رفته است و دو روز پیش من با قضات تجدیدنظر صحبت کردم و قرار است وقت پیگیری را تعیین و به ما ابلاغ کنند.

این وکیل دادگستری راجع به اوضاع مرخصی های محمدعلی طاهری، گفت: طاهری مدتی بود که با ضابطین لج و لجبازی داشت و مرتب مصاحبه می کرد و حرف های تند میزد و شکایت می کرد در نتیجه مرخصی هم نمی دادند، ولی من با طاهری صحبت کردم و او قانع شد و بعد از آن گفت که من می خواهم به مرخصی بروم و کاری به آن نظر های عرفانی ندارم و آن ها را دنبال نمی کنم و خوشبختانه سپاه هم همکاری کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: سه‌شنبه بیست‌ونهم خردادماه به دادگاه مراجعه کردم ولی همچنان وقت پیگیری پرونده دکل‌های نفتی را تعیین نکرده‌اند. احتمالا در تیرماه وقت پیگیر

طباطبایی گفت: ایشان دو سه بار به مرخصی آمده و هربار یکی دو روز در مرخصی است و با کسی جز وکیل هم تماس نمی گیرد و حتی هنگامی که من از او جهت حضور در دفتر دعوت کردم تاکید کرد که بهتر است طبق تعهدی که داده ام در منزل بمانم، لذا در مرخصی هم که است از منزل بیرون نمی آید و با کسی ملاقات ندارد که این خواسته خودش است.

واژه های کلیدی: زندان | پرونده | طباطبایی | مهدی هاشمی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog